Kurs Instruktora Sportu w Narciarstwie Zjazdowym

Licencjonowana przez SITN PASS Szkoła Narciarska Start – Beskid

zaprasza na:

KURS INSTRUKTORA SPORTU NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

i KURS KWALIFIKACYJNY ⛷❄️

– jako pierwszy etap szkolenia instruktorskiego SITN PASS

Termin: 4.03.2024 – 9.03.2024

Koszt:

• 780,- zł – opłata za szkolenie KURSU KWALIFIKACYJNEGO,

• 150,- zł – opłata dodatkowa dla osób, które chcą uzyskać legitymację INSTRUKTORA SPORTU,

• 30,- zł indeks SITN PASS

Koszt obejmuje:

• doskonalenie techniki jazdy na nartach,

• jazdę sportową na tyczkach – SG,

• wykłady teoretyczne.

Informacje dodatkowe:

• możliwość zakupu Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego SITN PASS

• zakwaterowanie – we własnym zakresie,

• ubezpieczenie – we własnym zakresie,

• wyciągi – we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa:

• ukończone 16 lat,

• pisemna zgoda rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich),

Kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu absolwent otrzymuje wpis do indeksu SITN PZN ważny dwa lata.

Instruktor sportu:

• Aby otrzymać legitymację instruktora sportu należy posiadać średnie wykształcenie oraz przedstawić oświadczenie o niekaralności.

Uwaga:

Zadatek w wysokości 300,- zł prosimy przesłać na konto Biuro Sportu i Rekreacji Start-Beskid

nr konta 34 1050 1256 1000 0090 9222 4477, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs.

Zgłoszenia przyjmujemy na kontakt:

📲 602 692 845

📩 biuro@startbeskid

Zapraszamy!